קופון

מה זה קופון?

באיגרות חוב, קופון מתייחס לתשלום הריבית התקופתי שהאג"ח מנפיקה לבעלי האג"ח. הוא מייצג את הריבית הקבועה או המשתנה שהמנפיק מבטיח לשלם למחזיקי האג"ח לאורך חיי האג"ח.

כשאג"ח מונפקת, בדר"כ יש לה שיעור קופון מוצהר, שבא לידי ביטוי כאחוז מהערך הנקוב של האג"ח.

תשלומי הקופון מתבצעים בדרך כלל באופן חצי שנתי או שנתי, אם כי יכולות להיות תדירויות אחרות לתשלום, בהתאם לתנאי האג"ח. בעל האג"ח מקבל את תשלומי הריבית התקופתיים האלה עד למועד הפירעון של האג"ח, מועד בו נפרע סכום הקרן (הערך הנקוב).

למה הקופון חשוב?

שיעור הקופון הוא גורם חשוב לצורך קביעת התשואה שמחזיקי האג"ח יכולים לצפות לקבל מהחזקת האג"ח. הוא נקבע בדרך כלל על סמך כמה גורמים, כולל שיעורי הריבית הרווחים בשוק, כושר האשראי של המנפיק והתנאים הספציפיים של האג"ח.

כששיעורי הריבית בשוק עולות או יורדות, ניתן להתאים את ריבית הקופון על איגרות חוב שהונפקו לאחרונה כדי להתאים לשיעורים המקובלים. עם זאת, אג"ח עם ריבית קופון קבועה, ממשיכות לשלם את אותה ריבית קבועה לאורך כל חייהן, ללא קשר לשינויים בריבית השוק. כתוצאה מכך, התשואה של איגרות חוב בריבית קבועה עשויה להיות שונה מהתשואות הרווחות בשוק, ולהשפיע על האטרקטיביות שלהן למשקיעים.

חשוב לציין שהמונח קופון מקורו בעבר ההיסטורי של קופונים שבעלי איגרות החוב היו גוזרים פיזית ומציגים לתשלום. כיום, במסחר מודרני באג"ח, תשלומי הקופונים מתבצעים בדרך כלל באופן אלקטרוני, והמונח קופון מתייחס לתשלום הריבית עצמו.

תשלומי הקופון הם מרכיב משמעותי בתשואה על ההשקעה למחזיקי האג"ח והם משמשים כאמצעי עבור המנפיק לפצות את מחזיקי האג"ח על הלוואות כספים.