תאריך בשלות

מהו תאריך בשלות?

מועד הפירעון של אג"ח הוא המועד שבו המנפיק מחויב להחזיר את סכום הקרן (הידוע גם כערך נקוב) למחזיק האג"ח או המשקיע. זה מסמן את סוף תקופת האג"ח או תוחלת החיים.

כאשר אג"ח מונפקת, מועד הפירעון שלה בדר"כ מצוין כתאריך קלנדרי ספציפי. למשל, לאג"ח יכול להיות תאריך פירעון של 1 בינואר 2030. בתאריך זה, המנפיק נדרש לבצע את התשלום הסופי לבעל האג"ח, ולהחזיר את מלוא הערך הנקוב של האג"ח.

מדוע תאריך בשלות חשוב?

מועד הפירעון קובע את משך הזמן שבעל האג"ח מחויב להחזיק באג"ח לפני קבלת הקרן בחזרה. זה גם מציין את משך הזמן שבו המנפיק ישלם תשלומי ריבית תקופתיים, המכונים תשלומי קופון, לבעל האג"ח.

לאגרות חוב שונות יש תקופות פירעון שונות. לאג"ח לטווח קצר, כמו שטרות אוצר או ניירות ערך מסחריים, יש תקופות פירעון קצרות יחסית שיכולות להיות בין כמה ימים לשנה אחת. לאג"ח לטווח בינוני, כמו אג"ח קונצרניות או אג"ח ממשלתיות, יש בדרך כלל מועדים שנעים בין שנה לעשר שנים. אג"ח ארוכות טווח, כמו למשל, אג"ח ממשלתיות או אג"ח קונצרניות מסוימות, יכולות להיות עם מועדים של עשר שנים או יותר.

המשקיעים צריכים להיות מודעים למועד הפירעון כשהם שוקלים השקעות באג"ח, משום שהוא עוזר לקבוע את אופק הזמן לתשואות פוטנציאליות ומשך ההתחייבות להשקעה. לאחר שאג"ח מגיעה למועד הפירעון שלה, המנפיק לא מחויב יותר בתשלומי קופון, ומחזיק האג"ח יקבל את סכום הקרן במלואו.

משקיעים יכולים לבחור באג"ח עם תאריכי פירעון שונים בהתבסס על יעדי ההשקעה, סובלנות הסיכון ומסגרות הזמן המועדפות עליהם. אג"ח עם מועדים ארוכים יותר מציעות בדרך כלל שיעורי ריבית גבוהים יותר כדי לפצות על המחויבות לזמן ארוך יותר, ואילו אג"ח לטווח קצר יותר עשויות להציע תשואות נמוכות יותר אך לספק יותר גמישות ונזילות.