קטגוריה

מייצג את מקרה השימוש העיקרי או התעשייה שנכס קריפטו או פרויקט מתמקדים בו. הוא מספק סיווג שעוזר למשתמשים להבין את המטרה או המגזר הספציפיים שהמטבע הקריפטוגרפי או הפרויקט שואפים לשרת. לדוגמה, קטגוריות יכולות לכלול פלטפורמות חוזים חכמים, מטבעות יציבים, פיננסים מבוזרים (DeFi), גיימינג, מטבעות ממים או NFT.