אתר אינטרנט

האתר הרשמי של מטבע קריפטוגרפי או פרויקט משמש כמרכז מידע ועדכונים. הוא מספק סקירה מקיפה של מטרת הפרויקט, התכונות שלו, מקרי השימוש, הפרטים הטכניים, חברי הצוות, מפת הדרכים, השותפויות והמעורבות הקהילתית. האתר משמש לעתים קרובות כמקור מידע ראשי עבור משקיעים, מפתחים ומשתמשים המעוניינים ללמוד עוד על הפרויקט.