איך לבצע פקודות באפליקציה לנייד?

ניתן לבצע פקודות עם אפשרות מצב ביצוע פקודות מיידיות מופעלת ומושבתת. כדי להחליף הגדרה זו, הקש על שלוש הנקודות בפינה הימנית התחתונה, פתח את תיבת הדו-שיח הגדרות הגרף ובחר בלשונית מסחר:

אם מצב ביצוע פקודות מיידיות מופעל, הפקודות יבוצעו תוך דילוג על לוח הפקודות לאחר שתקיש על כפתורי קנה/מכירה. ניתן להפעיל אותם גם בהגדרות המסחר.

תפריט ההקשר אינו נתמך באפליקציות לנייד, עם זאת, ניתן להשתמש בלחצן הפלוס בסולם המחירים לביצוע פקודות ממתינות.

כדי להפעיל את כפתור הפלוס, הקש על סמל גלגל השיניים:

לאחר מכן בחר את רמת המחיר בסולם והקש על כפתור הפלוס כדי לבחור את סוג הפקודה מהתפריט. אם תבחר באפשרות צור פקודה חדשה..., חלונית הפקודות תיפתח.

במקרה שמצב ביצוע פקודות מיידיות מושבת, חלונית הפקודות תיפתח לאחר הקשה על לחצני קניה/מכירה או בחירת פקודה ממתינה דרך תפריט כפתורי הפלוס.

כדי לשנות את הסדר בגרף, הקש עליו כדי לבחור בו תחילה ולאחר מכן גרור את הפקודות: