פרופיל ווליום מעוגן

הגדרה

אינדיקטור פרופיל ווליום מעוגן (AVP) מחשב נתוני ווליום בתוך פרק זמן מוגדר מנקודת ההתחלה שנבחרה באופן ידני ועד סוף הברים אשר זמינים, זה מאפשר לסוחרים לנתח את פעילות הווליום של טווח מסוים במקום את כל תנועת המחיר של הנכס.

 

הערה: תוכל לקרוא עוד על תכונות המשותפות לכל האינדיקטורים של פרופיל ווליום במאמר מרכז התמיכה של פרופיל ווליום: מושגים בסיסיים. הטקסט להלן מתאר תכונות ייחודיות לאינדיקטור פרופיל ווליום מסוים זה.

כיצד להחיל AVP על הגרף שלך

1. בחר פרופיל ווליום מעוגן מרשימת כלי השרטוט בחלונית השמאלית של הגרף, כפי שמוצג להלן.

 

 

 

2. לחץ על הגרף כדי לבחור את הנקודה שממנה תרצה להתחיל את החישוב שלך. עקומת פרופיל הווליום תוצג בגרף כמו בתמונה למטה.

 

 

חישוב

בעת חישוב פרופיל ווליום מעוגן, אנו בודקים רשימה של מסגרות זמן ברצף עד שמספר הברים באינטרוול הזמן שעבורו מחושב ה-VP יהיה פחות מ-5000. רצף מסגרות הזמן הוא: 1, 3, 5, 15, 30 , 60, 240, 1D.

 

תוכל לבדוק את הדוגמה הבאה. אינדיקטור AVP מוגדר לחשב את הפרופיל עבור התקופה שמתחילה בבר יום שני הראשון ומסתיימת בבר יום ראשון האחרון של אותו שבוע. הסימול נסחר 24x7 (לטובת ההדגמה, נניח שאין גאפים שבהם לא התרחשו עסקאות ולכל דקה בכל שבוע יש בר הקשור אליו).

  1. קודם כל, האינדיקטור בודק את מסגרת הזמן "1", רואה שבגרף 1m לסימול זה יש 7D * 1440m = 10080 ברים של 1m נתונים, שהוא מעל מגבלת 5000 ברים. הוא בוחר את מסגרת הזמן הבאה ברצף.
  2. לאחר מכן, האינדיקטור עושה את אותו הדבר עם מסגרת הזמן "3". בגרף 3 מ' עבור הסימול יש 7D * (1440 / 3) = 3360 ברים של נתונים. זה מתחת למגבלה של 5000 בר, כך שהברים של 3 מ' ישמשו בחישוב ה-AVP.

הערה: יש מספר מוגבל של ברי מסגרת זמן נמוכים יותר זמינים לחישובי האינדיקטור. אם ה-AVP מוגדר לחישוב עמוק מאוד בהיסטוריה של הסימול, ייתכן שלא יהיה מידע על מסגרת זמן נמוכה יותר עבור פרק זמן זה. במקרים כאלה, מסגרת הזמן של הגרף תשמש לחישוב במקום זאת.

 

כדי להדגים זאת, נסה להוסיף את AVP ל-NASDAQ:AAPL, 1D ולהגדיר אותו לתקופה של יום אחד שמתחיל ב-12 בדצמבר 1980. לא יהיו נתוני מסגרת זמן נמוכה יותר עבור אינטרוול זמן זה, כך שחישוב ה-AVP להתבצע ברזולוציית הגרף (1D).

 

בונים על בר בודד

ניתן לשים לב שבזמן בניית פרופיל ווליום מעוגן על בר בודד, התנאי סגירה > פתיחה משמש לחישוב הווליום למעלה/למטה. כלומר, אם סגירה > פתיחה, תנועת המחיר נחשבת לווליום לכיוון מעלה, אם סגירה <= פתיחה, זה ווליום לכיוון מטה.

 

תשומות

 

 פריסת שורות / גודל שורה

שני כניסות אלה מציינים את הדרך שבה האינדיקטור מחשב כמה שורות יהיו לכל היסטוגרמה.

 

אם פריסת שורות מוגדרת ל"מספר שורות", גודל שורה מגדיר את המספר הכולל של שורות בהיסטוגרמה: לדוגמה, עם גודל שורה של 25 להיסטוגרמה, מלמעלה למטה, יהיו 25 שורות. גובה כל שורה יחושב אוטומטית; בדוגמה שלמעלה, היסטוגרמה של פרופיל ווליום המשתרע על המחיר בין 200 ל-300 תהיה (300 - 200) / 25 = 4 נקודות לכל שורה.

 

אם קלט זה מוגדר ל-"Ticks Per Row", גודל שורה מציין את מספר התיקונים בכל שורה בודדת (סימון אחד הוא המהלך המינימלי שהמחיר עבור סימול זה יכול לעשות: לדוגמה, עבור NASDAQ:AAPL, סימון אחד הוא 0.01 מכיוון שהמחיר צריך לנוע לפחות 0.01 דולר, כלומר 1 סנט). למשל, הגדרתו ל-25 פירושו שלכל שורה יש גובה של 25 תיקונים. במקרה זה, מספר השורות יחושב אוטומטית, והיסטוגרמת פרופיל הווליום המשתרעת על המחיר בין 200 ל-300 לסימול עם מינטיק של 0.01 תכלול (300 - 200) / 0.01 / 25 = 400 שורות לכל היסטוגרמה .

 

ווליום

ניתן לעבור בין הצגת הווליום הכולל של כל שורה (סה"כ), פיצול כל שורה למעלה/למטה (מעלה/מטה), או הצגת ההבדל ביניהם (דלתא).

 

ווליום שטח ערך - 

מציין איזה אחוז מכל ווליום המסחר צריך להיות מודגש לפי אזור ערך.

 

קואורדינטות

#1 (בר) - קובע את מיקום העוגן של פרופיל ווליום. הVP  יחל לפני פוזיציה זו.