מקסימום הפסד / מקסימום רווח

ערכי הפסד מקסימלי ורווח מקסימלי אפשרי תיאורטית של אסטרטגיה.

רווח מקסימלי  והפסד מקסימלי יכולים לקבל אינסוף ערכים. זה מסומן על ידי +∞ ו-∞ בהתאמה.