שוויון

נקודות השיוויון הן מחירי המכשירים הבסיסיים שבהם לאסטרטגיה יש אפס רווח בסיום התפוגה.