למה Take Profit / Stop Loss מבוטלים כשאני מנסה לשנות פקודה?

Bitget מבטל סוגריים כשמחיר הפקודה או הכמות שונו. לאחר שינוי הפקודה, יש צורך להגדיר שוב Take Profit / Stop Loss