אסטרטגיה

בהקשר של תעודות סל (קרנות נסחרות בבורסה), אסטרטגיה מתייחסת בגישה של משקיעים או מנהלי קרנות שבה הם נוקטים כדי להגיע ליעדים פיננסיים מסוימים, כמו צמיחה, הכנסה או גידור שוק.

 

אסטרטגיות שונות כוללות:

 

 • אקטיבי: קרנות מנוהלות באופן אקטיבי שאינן עוקבות בקפדנות אחר מדד.
 • מועד פדיון: קרנות ואיגרות החוב שלהן פוקעות בתאריך מוגדר.
 • קנייה-כתיבה: משתמש באסטרטגיית שכבת אופציות שבה אופציות רכש נכתבות כנגד חשיפה דומה להון.
 • עותק: מחקה פוזיציות של קרנות או מנהלים בולטים אחרים.
 • דיבידנדים: בחירה או שקלול על בסיס דיבידנדים ששולמו על ידי חברות.
 • משך זמן מגודר: מתאימה את סיכון הריבית של תיק האג"ח שלה.
 • שווה: שוקל באופן שווה את כל ההחזקות.
 • ה-   ESGמשתמש בעקרונות סביבתיים, חברתיים, ממשל תאגידי ועקרונות אתיים אחרים לבחירה או שקלול.
 • ספציפי לבורסה: היקום של הקרן הוא אך ורק בורסה אחת.
 • טווח ממושך: בוחר סוג סחורה בחוזה עתידי בודד עם טווח ארוך יותר מהחודש העיקרי.
 • הקצאת נכסים קבועים: עומדת בקריטריון מוגדר של הקצאת נכסים.
 • פונדמנטלי: מבוסס על נתונים מהדוחות הכספיים של חברה.
 • צמיחה: מכוונת לצד הצמיחה של רצף הסגנון.
 • אינפלציה מגודרת: המטרה שלה היא לנטרל את סיכון האינפלציה של ניירות ערך.
 • Ladderd:  - בוחר חוזים עתידיים על סחורות לפי כללי טנור סטטיים.
 • לונג-שורט: מחזיק הן בפוזיציות לונג והן בשורט, לעיתים קרובות על פני מספר סוגי נכסים.
 • תנודתיות נמוכה: חשיפה למניות עם תנודתיות מחירים היסטורית נמוכה יותר.
 • מומנטום: מכוון למניות על סמך מגמות מחירים היסטוריות.
 • ריבוי גורמים: משלב גורמים פונדמנטליים וטכניים לחשיפה למניות.
 • סחורה אופטימלית: מתאימה את החשיפה לסחורות בהתבסס על כללים ספציפיים.
 • משוקלל מחיר: שוקל על סמך מחירי ניירות ערך ללא התחשבות בשווי השוק הכולל.
 • משך יעד: מחפש רמת סיכון ריבית משוערת יציבה.
 • טכני: בוחרת בניירות ערך על סמך דפוסי מחירים היסטוריים.
 • זמן מאז ההשקה: משתמשת בתאריכי הנפקה או ספין-אוף כקריטריון בחירה.
 • ערך: טוענת לחשיפה לצד הערכי של ספקטרום הסגנון.
 • וניל: מתכוונת להציע חשיפה סטנדרטית לפלח שוק.