תדירות

התדירות מציינת את השכיחות שבה הנתונים מתעדכנים או מדווחים עבור אינדיקטור כלכלי כלשהו. היא מייצגת את מרווחי הזמן בין עדכוני נתונים עוקבים. התדירות יכולה להיות שבועית, חודשית, רבעונית או שנתית, בהתאם לאופי של המדד וזמינות הנתונים.

לדוגמה, נתוני התעסוקה יכולים להיות מדווחים מדי חודש, בעוד שנתוני התמ"ג יכולים להתעדכן כל רבעון.