יחידות

יחידות המדידה מגדירות את קנה המידה והפורמט שבו באים לידי ביטוי הערכים של אינדיקטור כלכלי. הוא מגדיר מבחינה כמותית את המשתנה. יחידות יכולות להשתנות מאוד ויכולות לכלול אחוזים, מטבע (כגון דולרים או אירו), נקודות או מדדים כמותיים אחרים.

לדוגמה, אינפלציה או שיעור אבטלה נמדדים בדרך כלל באחוזים, בעוד שמאזן מסחר וחשבון עו"ש עשויים להתבטא במטבע המקומי.