סוגיות, מותגים וספקים

מנפיק לתעודות סל

המנפיק הוא הגוף האחראי על יצירה וניהול של תעודת הסל. גורם זה מבטיח שתעודת הסל עומדת בכל דרישות הרגולציה ועומדת ביעד ההשקעה המוצהר שלה.

מותג של תעודות סל

בדרך כלל, הכוונה היא לשם המוכר או לפירמה המשווקת את תעודת הסל. המותג יכול להשפיע על תפיסת המשקיעים לגבי האיכות והאמינות של תעודת הסל.

ספק אינדקס לתעודות סל

הארגון שיוצר ומתחזק את מדד ה-benchmark, אשר תעודת הסל שואפת לעקוב אחריו. ספק המדדים קובע את הכללים להרכב המדדים ולאיזון שלו המתחדש באופן תקופתי.