APM TERMINALS BAHRAIN BSC

פונדמנטלי APMTB

סקירה כללית של הכנסות APM TERMINALS BAHRAIN BSC

את התרומה הגדולה ביותר לנתון ההכנסות תרמה בחריין - בשנה שעברה היא הביאה את APM TERMINALS BAHRAIN BSC 37.26 M BHD, ובשנה שקדמה לכך - 39.02 M BHD.

לפי מקור
לפי מדינה