Bahrain Commercial FacilitiesBahrain Commercial FacilitiesBahrain Commercial Facilities

Bahrain Commercial Facilities

פונדמנטלי BCFC

סקירה כללית של הכנסות Bahrain Commercial Facilities

את התרומה הגדולה ביותר לנתון ההכנסות תרמה בחריין - בשנה שעברה היא הביאה את Bahrain Commercial Facilities 22.80 M BHD, ובשנה שקדמה לכך - 28.55 M BHD.

לפי מקור
לפי מדינה