BAHRAIN FLOUR MILLS CO

פונדמנטלי BFM

סקירה כללית של הכנסות BAHRAIN FLOUR MILLS CO

את התרומה הגדולה ביותר לנתון ההכנסות תרמה בחריין - בשנה שעברה היא הביאה את BAHRAIN FLOUR MILLS CO 7.63 M BHD, ובשנה שקדמה לכך - 6.86 M BHD.

לפי מקור
לפי מדינה