BAHRAIN CINEMA

פונדמנטלי CINECO

סקירה כללית של הכנסות BAHRAIN CINEMA

את התרומה הגדולה ביותר לנתון ההכנסות תרמה בחריין - בשנה שעברה היא הביאה את BAHRAIN CINEMA 4.97 M BHD, ובשנה שקדמה לכך - 5.28 M BHD.

לפי מקור
לפי מדינה