BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX CO

פונדמנטלי DUTYF

סקירה כללית של הכנסות BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX CO

את התרומה הגדולה ביותר לנתון ההכנסות תרמה בחריין - בשנה שעברה היא הביאה את BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX CO 4.49 M BHD, ובשנה שקדמה לכך - 806.00 k BHD.

לפי מקור
לפי מדינה