Esterad InvestmentEsterad InvestmentEsterad Investment

Esterad Investment

פונדמנטלי ESTERAD

דוחות כספיים Esterad Investment, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של ESTERAD ברבעון האחרון היא 1.51 M BHD, והיא גבוהה ב-39.35% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q1 24 היא 435.79 k BHD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: BHD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
מרווח נטו TTM
רווח גולמיצמיחה YoY
רווח תפעוליצמיחה YoY
הכנסה נטוצמיחה YoY
EBITצמיחה YoY