HAVANNA HOLDING SA

HAVA BYMA
HAVA
HAVANNA HOLDING SA BYMA
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

HAVA financial statements

סיכום פיננסי של HAVANNA HOLDING SA עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של HAVA הוא 7.14B.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים