פונדמנטלי RIGO

המצב הכספי הנוכחי של RIGOLLEAU

סך הנכסים של RIGO עבור Q1 23 הוא 28.22B ARS, 56.98% יותר מ-Q3 22 הקודם. סך ההתחייבויות גדל ב-71.78% ב-Q1 23 ל-12.51B ARS.

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
‪0‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: ARS
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך כל ההתחייבויותצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
חוב נטו
הון מוחשי למניה