DELTA TECHNOLOGIES SHAREDELTA TECHNOLOGIES SHAREDELTA TECHNOLOGIES SHARE

DELTA TECHNOLOGIES SHARE

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי DELTA

דוחות כספיים DELTA TECHNOLOGIES SHARE, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של DELTA בחצי השנה האחרונה היא 17.25 B HUF, והיא גבוהה ב-113.05% בהשוואה לחצי השנתי הקודם. ההכנסה נטו של H1 24 היא 1.47 B HUF.

‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: HUF
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה