ENEFI SHAREENEFI SHAREENEFI SHARE

ENEFI SHARE

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי ENEFI

דוחות כספיים ENEFI SHARE, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של ENEFI בחצי השנה האחרונה היא 165.86 M HUF, והיא נמוכה ב-27.93% בהשוואה לחצי השנתי הקודם. ההכנסה נטו של H2 23 היא 3.51 M HUF.

‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: HUF
מרווח נטו TTM
רווח גולמיצמיחה YoY
רווח תפעוליצמיחה YoY
הכנסה נטוצמיחה YoY
EBITצמיחה YoY