OPUS SHAREOPUS SHAREOPUS SHARE

OPUS SHARE

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי OPUS

דוחות כספיים OPUS SHARE, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של OPUS ברבעון האחרון היא 173.68 B HUF, והיא גבוהה ב-13.22% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 23 היא 11.24 B HUF.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: HUF
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה