SEYITLER KIMYA

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי SEYKM

דוחות כספיים SEYITLER KIMYA, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של SEYKM ברבעון האחרון היא 40.72 M TRY, והיא גבוהה ב-27.77% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 23 היא 23.68 M TRY.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: TRY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה