ULKER BISKUVI

ULKER BIST
ULKER
ULKER BISKUVI BIST
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

דוחות כספיים של ULKER

‎ULKER BISKUVI‎ סטטיסטיקה ומכפילים מרכזיים

יחס המחיר למכירה ULKER הוא 0.35. לחברה יחס ערך ארגוני ל- EBITDA של 5.92. נכון ל- 2021 הם העסיקו 9.45k אנשים.

נוכחי
סטטיסטיקות מפתח
סך המניות בידי הציבור
מניות צפות outstanding
מספר העובדים
מספר בעלי המניות
מכפילי הערכה
מכפיל מחיר לרווח
מכפיל מחיר למכירות
מכפיל מחיר לתזרים מזומנים
מכפיל מחיר לספר
ערך ארגוני
ערך ארגוני למכפיל EBITDA
מכפילי רווחיות
תשואה על נכסים %
תשואה להון %
תשואה על ההון המושקע%
% מרג'ין גולמי
מרג'ין תפעולי %
מרג'ין % EBITDA
נטו margin %
מכפילי נזילות
מכפיל מהיר
מכפיל נוכחי
מחזור מלאי
מחזור נכסים
מכפילי כושר פירעון
מכפיל חוב לנכסים
מכפיל חוב להון
מכפיל חוב לטווח ארוך לסך הנכסים