BIST 30 FUTURES

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

BIST 30 FUTURES גרף עקומה קדימה

עקומת קדימה של BIST 30 FUTURES למטה יכולה לעזור לך להבין עד כמה הגיוני לקנות את החוזה עכשיו ומה הוא עשוי לעלות בעתיד. הוא מייצג את המחיר של הסחורה הנוכחית בהתבסס על היצע והביקוש האפשרי על ידי הצגת הקשר בין מחיר החוזה למועד הפירעון שלו.