EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CVEL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CVEL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV

EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי LIVEPOL/1

EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV רווחים למניה והכנסה

הרווחים למניה של LIVEPOL/1 ברבעון האחרון הם 2.13 MXN בעוד שהצפי היה 1.92 MXN, מה שגורם להפתעה של 11.20%. הכנסות החברה באותה תקופה מסתכמות ב-41.22 B MXN למרות הנתון המשוער של 40.81 B MXN. רווח משוער למניה ברבעון הבא הוא 3.92 MXN, וההכנסה צפויה להגיע ל-51.64 B MXN. צפה גם בשינויים שנתיים לאורך זמן כדי לקבל תמונה רחבה יותר של הרווחים למניה ודינמיקת ההכנסות של LIVEPOL/1.

תאריך הדו"ח הבא
תקופת דו"ח
אומדן EPS
אומדן הכנסות
רווח למניה
‪0.00‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה
הכנסה
‪0.00‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה