מגמות קהילה

FEMSA/UB
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
FEMSA/UB
SGEN
SEAGEN INC
SGEN
GMEXICO/B
GRUPO MEXICO SAB DE CV
GMEXICO/B
LAB/B
GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
LAB/B
HCITY
HOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
HCITY
HERDEZ
GRUPO HERDEZ SAB DE CV
HERDEZ
ALPEK/A
ALPEK SAB DE CV
ALPEK/A
PE_OLES
INDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.
PE_OLES
VMW
VMWARE INC
VMW
PINFRA
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
PINFRA
מחירהיום‏שבוע‏1 חודש‏6 חודשיםשנה5 שנים
USD עד MXN-------
EUR עד MXN-------
JPY עד MXN-------
GBP עד MXN-------
CHF עד MXN-------
CNY עד MXN-------

אינדיקטורים כלכליים מרכזיים

MXGDPMexico GDP
10 שנים
MXFYGDPGMexico Full Year GDP Growth
10 שנים
MXGDPCPMexico Real GDP
10 שנים
MXINTRMexico Interest Rate
10 שנים
MXIRYYMexico Inflation Rate YoY
10 שנים
MXURMexico Unemployment Rate
10 שנים