TAWASOL GROUP HOLDINGTAWASOL GROUP HOLDINGTAWASOL GROUP HOLDING

TAWASOL GROUP HOLDING

פונדמנטלי TGH

סקירה כללית של הכנסות TAWASOL GROUP HOLDING

ההכנסות מ-TAWASOL GROUP HOLDING בשנה האחרונה הסתכמו ב-104.80 M TND, כאשר רובן — 801.85 k TND — הגיע מהמקור עם הביצועים הגבוהים ביותר נכון לעכשיו, Other, השנה הקודמת מביאה את 887.34 k TND. את התרומה הגדולה ביותר לנתון ההכנסות תרמה תוניסיה - בשנה שעברה היא הביאה את TAWASOL GROUP HOLDING 801.85 k TND, ובשנה שקדמה לכך - 1.50 M TND.

לפי מקור
לפי מדינה