EASTERN COMPANY

EAST EGX
EAST
EASTERN COMPANY EGX
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

EAST financial statements

סיכום פיננסי של EASTERN COMPANY עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של EAST הוא 27.495B.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים