VALEOVALEOVALEO

VALEO

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי FR

דוחות כספיים VALEO, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של FR בחצי השנה האחרונה היא 10.83 B EUR, והיא נמוכה ב-3.39% בהשוואה לחצי השנתי הקודם. ההכנסה נטו של H2 23 היא 102.00 M EUR.

‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: EUR
מרווח נטו TTM
רווח גולמיצמיחה YoY
רווח תפעוליצמיחה YoY
הכנסה נטוצמיחה YoY
EBITצמיחה YoY