THE NAVIGATOR COMPTHE NAVIGATOR COMPTHE NAVIGATOR COMP

THE NAVIGATOR COMP

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי NVG

דוחות כספיים THE NAVIGATOR COMP, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של NVG ברבעון האחרון היא 492.68 M EUR, והיא גבוהה ב-2.41% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q4 23 היא 74.17 M EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה