MITRA INVESTINDO TBKMITRA INVESTINDO TBKMITRA INVESTINDO TBK

MITRA INVESTINDO TBK

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי MITI

דוחות כספיים MITRA INVESTINDO TBK, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של MITI ברבעון האחרון היא 69.55 B IDR, והיא גבוהה ב-12.01% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q1 24 היא 2.88 B IDR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: IDR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
מרווח נטו TTM
רווח גולמיצמיחה YoY
רווח תפעוליצמיחה YoY
הכנסה נטוצמיחה YoY
EBITצמיחה YoY