STEADY SAFESTEADY SAFESTEADY SAFE

STEADY SAFE

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי SAFE

דוחות כספיים STEADY SAFE, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של SAFE ברבעון האחרון היא 60.35 B IDR, והיא גבוהה ב-4.03% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q4 23 היא 6.51 B IDR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: IDR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה