L.D.C. EUR0.4(POST SUBD)L.D.C. EUR0.4(POST SUBD)L.D.C. EUR0.4(POST SUBD)

L.D.C. EUR0.4(POST SUBD)

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי 0RJ6

דוחות כספיים L.D.C. EUR0.4(POST SUBD), כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של 0RJ6 בחצי השנה האחרונה היא 3.02 B EUR, והיא נמוכה ב-2.84% בהשוואה לחצי השנתי הקודם. ההכנסה נטו של H1 23 היא 153.19 M EUR.

‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: EUR
מרווח נטו TTM
רווח גולמיצמיחה YoY
רווח תפעוליצמיחה YoY
הכנסה נטוצמיחה YoY
EBITצמיחה YoY