CENTRICA ORD GBP0.061728395CENTRICA ORD GBP0.061728395CENTRICA ORD GBP0.061728395

CENTRICA ORD GBP0.061728395

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי CNA

דוחות כספיים CENTRICA ORD GBP0.061728395, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של CNA בחצי השנה האחרונה היא 9.94 B GBP, והיא נמוכה ב-39.79% בהשוואה לחצי השנתי הקודם. ההכנסה נטו של H2 23 היא -221.00 M GBP.

‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: GBP
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה