RosneftRosneftRosneft

Rosneft

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי ROSN

עובדות מפתח

אודות

Rosneft Oil Co. עוסקת בחיפוש, פיתוח, הפקה ומכירה של נפט גולמי וגז. בנוסף, גם בזיקוק, הובלה ומכירה של מוצרי נפט. המשרד פועל במגזרי העסקים הבאים: חיפוש והפקה, זיקוק והפצה, ותאגידים ואחרים. מגזר חיפושים והפקה עוסק בחיפוש והפקה בשטח של נפט גולמי וגז טבעי. מגזר הזיקוק וההפצה עוסק בעיבוד נפט גולמי ופחמימנים אחרים למוצרי נפט, וכן ברכישה, מכירה והובלה של נפט גולמי ומוצרי נפט. החברה נוסדה בשנת 1993 ומרכזה במוסקבה, רוסיה.

הערכה

מדדים פונדמנטליים לקביעת השווי ההוגן של המניה

סיכום
אין נתונים זמינים
כרגע אין נתוני שווי שוק, הכנסות או רווח נקי להציג.
יחסי הערכה

צמיחה ורווחיות

הביצועים והרווחים האחרונים של החברה

דיבידנדים

תשואת דיבידנד, היסטוריה וקיימות

‎ROSN‎ אינה מחלקת דיבידנדים
החברה לא שילמה בעבר דיבידנדים וכרגע אין מידע אם היא הולכת לשלם אותם בעתיד.

בריאות פיננסית

המצב הפיננסי וכושר הפירעון של החברה