SBERBANK סברבנק

SBERMOEX
SBER
SBERBANK סברבנקMOEX
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

פונדמנטלי SBER

SBERBANK סברבנק רווחים והכנסות

הרווחים של SBER ברבעון האחרון הם 12.59 RUB בעוד שההערכה הייתה 11.17 RUB, מה שגורם להפתעה של 12.74%. הרווחים המשוערים לרבעון הבא הם 12.77 RUB, וההכנסות צפויות להגיע ל-686.95B RUB. צפה גם בשינויים שנתיים לאורך זמן כדי לקבל תמונה רחבה יותר של הרווחים והדינמיקה של ההכנסות מ-SBER.

דו"חות רווחים
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה
הכנסה
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה