Caesarstone Ltd.Caesarstone Ltd.Caesarstone Ltd.

Caesarstone Ltd.

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי CSTE

דוחות כספיים Caesarstone Ltd., כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של CSTE ברבעון האחרון היא 118.29 M USD, והיא נמוכה ב-7.96% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q1 24 היא -5.09 M USD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
מרווח נטו TTM
רווח גולמיצמיחה YoY
רווח תפעוליצמיחה YoY
הכנסה נטוצמיחה YoY
EBITצמיחה YoY