KKK

KHAITAN (INDIA)LTD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי KHAITANLTD

דוחות כספיים KHAITAN (INDIA)LTD, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של KHAITANLTD ברבעון האחרון היא 137.16 M INR, והיא נמוכה ב-8.34% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 23 היא -4.33 M INR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה