CAPITAL HOTELS PLCCAPITAL HOTELS PLCCAPITAL HOTELS PLC

CAPITAL HOTELS PLC

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי CAPHOTEL

דוחות כספיים CAPITAL HOTELS PLC, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של CAPHOTEL ברבעון האחרון היא 1.94 B NGN, והיא גבוהה ב-7.60% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 23 היא 378.47 M NGN.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: NGN
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה