OKOMU OIL PALM CO PLC

OKOMUOIL NSENG
OKOMUOIL
OKOMU OIL PALM CO PLC NSENG
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E