Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored BUD

BUD NYSE
BUD
Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored NYSE
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
הערכה
ערך ארגוני/רווח לפני ריבית מסים פחת והפחתות, 12 החודשים האחרונים
ערך הארגון, FQ
שווי שוק - בסיסי
מספר עובדים
מספר בעלי מניות
מחיר / רווחים, TTM
מחיר ביחס להכנסות ב-12 החודשים האחרונים
מחיר/שווי מאזני למניה לשנה הפיסקלית
מחיר/מכפיל מכירות בשנה הפיסקלית האחרונה
מאזן
מכפיל נכחי, FQ
חוב להון, FQ
חוב נטו, FQ
יחס מהיר, רבעון פיסקלי, היחס המהיר מודד את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה לטווח הקצר עם הנכסים הנזילים ביותר שלה
סך כל הנכסים, FQ
סך כל החוב, FQ
מדדים תיפעוליים
תשואה על נכסים, TTM
התשואה על ההון ב-12 החודשים האחרונים
התשואה על ההון המושקע ב-12 החודשים האחרונים
הכנסה לפי עובד ב-12 החודשים האחרונים
היסטוריית מחירים
ווליום/נפח ממוצע (10 ימים)
בטא - שנה 1
מחיר - שיא 52 שבועות
מחיר - שפל 52 שבועות
דיבידנדים
דיבידנדים ששולמו, FY
דיבידנדים למניה, FY
צפי דיבידנדים שנתי
תשואת דיווידנדים
מינוף
מרג'ין נקי ב-12 החודשים האחרונים
שולי הרווח הגולמי ב 12 החודשים האחרונים
מרג'ין תפעולי ב-12 החודשים האחרונים
שולי מרג'ין לפני מיסוי ל-12 החודשים האחרונים
דוח רווח הפסד
EPS רווח למניה בסיסי, הכנסה נטו
רווחים למניה, בסיסי, TTM
רווח לפני הוצאות מימון מסים פחת והפחתות, TTM
רווח גולמי, שנה פיסקלית
רווח למניה שנתי אחרון
הכנסה שנתית אחרונה, FY
הכנסה נטו, FY
סך כל ההכנסות, FY
תזרים מזומנים חופשי, TTM

פרופיל

סקטור: מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
תעשיה: משקאות: אלכוהוליסטים
Anheuser Busch Inbev NV (AB InBev) היא חברה המבוססת בבלגיה העוסקת בתעשיית המבשלות. החברה מחזיקה בפורטפוליו של למעלה מ -400 מותגי בירה. פורטפוליו המותגים של החברה כולל מותגים גלובליים, כגון Budweiser, Corona ו Stella Artois; ומותגים בינלאומיים הכוללים את Beck's, Leffe וHoegaarden ומוצרים מקומיים כגון באד לייט, סקול, ברהמה, אנטארקטיקה, קווילמס, ויקטוריה, ספיישל מודלו, מיכלוב אולטרה, חרבין, סדרין, קלינסקוי, סיבירסקאיה קורונה, צ'רניגבסקה, קאס ויופילר, בין היתר. עסקי המשקאות הקלים של החברה מורכבים הן מפיתוח עצמי והן מהסכמים עם פפסיקו הקשורים להסדרי הביקבוק וההפצה בין חברות הבת השונות של חברת Pepsio. כגון PepsiCo bottler. מותגים אשר מופצים תחת ההסכמים הללו הם פפסי, 7UP, וגטורדה.