Equitrans Midstream Corporation

ETRNNYSE
ETRN
Equitrans Midstream CorporationNYSE
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

פונדמנטלי ETRN

Equitrans Midstream Corporation רווחים והכנסות

הרווחים של ETRN ברבעון האחרון הם 0.09 USD בעוד שההערכה הייתה 0.14 USD, מה שגורם להפתעה של -34.61%. הכנסות החברה באותה תקופה מסתכמות ב-331.75M USD למרות הנתון המשוער של 336.44M USD. הרווחים המשוערים לרבעון הבא הם 0.16 USD, וההכנסות צפויות להגיע ל-341.20M USD. צפה גם בשינויים שנתיים לאורך זמן כדי לקבל תמונה רחבה יותר של הרווחים והדינמיקה של ההכנסות מ-ETRN.

דו"חות רווחים
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה
הכנסה
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה