McCormick & Company, IncorporatedMcCormick & Company, IncorporatedMcCormick & Company, Incorporated

McCormick & Company, Incorporated

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי MKC

McCormick & Company, Incorporated רווחים למניה והכנסה

הרווחים למניה של MKC ברבעון האחרון הם 0.63 USD בעוד שהצפי היה 0.58 USD, מה שגורם להפתעה של 9.27%. הכנסות החברה באותה תקופה מסתכמות ב-1.60 B USD למרות הנתון המשוער של 1.55 B USD. רווח משוער למניה ברבעון הבא הוא 0.60 USD, וההכנסה צפויה להגיע ל-1.64 B USD. צפה גם בשינויים שנתיים לאורך זמן כדי לקבל תמונה רחבה יותר של הרווחים למניה ודינמיקת ההכנסות של MKC.

תאריך הדו"ח הבא
תקופת דו"ח
אומדן EPS
אומדן הכנסות
רווח למניה
‪0.00‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה
הכנסה
‪0.00‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה