KKK

KOSKISEN OYJ

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי KOSKI

דוחות כספיים KOSKISEN OYJ, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של KOSKI ברבעון האחרון היא 63.70 M EUR, והיא נמוכה ב-7.28% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q1 24 היא 2.26 M EUR.

Q2 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: EUR
Q2 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
מרווח נטו TTM
רווח גולמיצמיחה YoY
רווח תפעוליצמיחה YoY
הכנסה נטוצמיחה YoY
EBITצמיחה YoY