NANOFORM FINLAND OYJ

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי NANOFH

דוחות כספיים NANOFORM FINLAND OYJ, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של NANOFH ברבעון האחרון היא 641.00 k EUR, והיא נמוכה ב-17.82% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 23 היא -4.12 M EUR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: EUR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה