RAISIO PLC VAIHTO-OSAKE

RAIVV OMXHEX
RAIVV
RAISIO PLC VAIHTO-OSAKE OMXHEX
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E