SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJSSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJSSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי SSH1V

דוחות כספיים SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של SSH1V בחצי השנה האחרונה היא 10.72 M EUR, והיא גבוהה ב-11.69% בהשוואה לחצי השנתי הקודם. ההכנסה נטו של H2 23 היא -707.44 k EUR.

Q4 '21
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: EUR
Q4 '21
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
רווח גולמיצמיחה YoY
רווח תפעוליצמיחה YoY
הכנסה נטוצמיחה YoY
EBITצמיחה YoY